Het MCH

Het Medisch Centrum Hillegersberg geldt als één van de modernste en mooiste zorgboulevards in ons land en sluit volledig aan op het door de landelijke politiek geïnitieerde gegeven: ‘alle zorg dichtbij onder één dak’.

Het kwam tot stand dankzij een initiatief van de Hillegersbergse Huisartsengroep, die een dergelijk concept al geruime tijd nastreefde en daarmee Bouwvereniging ‘Onze Woning’ aan de basis bracht van dit ingenieuze project. Door het aantrekken van andere 1e lijns voorzieningen, zoals: apotheek, fysiotherapie, verloskunde, psychologie, orthopedagogie, et cetera, kon dit multidisciplinaire centrum voor medische zorg worden gerealiseerd. Het spreekt dan ook voor zich dat Minervaplein 2 gewoonlijk in één adem wordt genoemd met alle hierna genoemde zorgfaciliteiten.

Ondervind de voordelen van deze praktische samenwerking. Het afhalen van uw medicamenten bij de apotheek bijvoorbeeld is niet meer dan een paar passen verwijderd van uw huisarts. Datzelfde geldt voor de fysiotherapeut of de prikpost, et cetera. Ook omgekeerd is de huisarts dichtbij als er complicaties of vragen zijn, zoals bij de verloskundigen. Een introductie van alle gevestigde disciplines treft u aan op deze website.