Flora-ergotherapie

Betekenisvolle activiteiten in eigen omgeving.

Ergotherapie heeft als doel mensen optimaal te laten functioneren in hun eigen woon- en/of werkomgeving ten aanzien van betekenisvolle activiteiten. Vaak zijn cliënten van de ergotherapeut mensen met een chronische aandoening. Maar ook een tijdelijke beperking, lichamelijke of psychische klachten kunnen reden zijn om gebruik te maken van ergotherapie. Een ergotherapeutische behandeling bestaat uit diagnostiek, behandeling/advies en evaluatie. Een behandeling kan zowel thuis als in de praktijk plaatsvinden.

Voorbeelden van hulpvragen:

Persoonlijke verzorging trillende handen bij het scheren, moeite met aantrekken van sokken
Mobiliteit moeite met in en uit bed gaan, risico op vallen binnens- of buitenshuis
Dagindeling plannen van een evenwichtige dag, energiehuishouding in balans
Huishoudelijke taken moeite met afwassen, koken, stofzuigen, koffie zetten
Werkplek advies werkomstandigheden om verzuim te voorkomen of te verkorten
Vrije tijd moeite met kaartjes schrijven, borduren, fietsen, sporten
Sociale contacten telefoongesprek voeren, moeite met email typen, (lang) zitten

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering en is direct toegankelijk. Dit houdt in dat er direct een afspraak gemaakt kan worden zonder verwijzing van een arts.

KWALITEIT
Ilse Daamen is actief lid van Ergotherapie Nederland, staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en is aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar mijn website: www.ergotherapiedaamen.nl. U kunt ook contact opnemen via de mail info@ergotherapiedaamen.nl of telefoon 010 30 70 420.